/ MISZTIKA

Kain és Ábel

A Bibliának van egy rejtett jelentése, egy misztikus-allegorikus értelme, ahol hasonlatokkal próbál lelki dolgokat leírni. (Lk 8,9; ApCsel 8,31)

"Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földműves." (Ter 4,3)

A Biblia szerint Ádám és Éva voltak az első emberpár, akiket Isten teremtett. Az ő fiaik voltak Kain és Ábel.

Ábel juhpásztor lett. A pásztor zöldellő réteken legelteti a nyáját, mindig új mezőket keres, ahol friss a fű, és csendes patakot, ahol megitathatja a juhait. És odafigyel a bárányaira. Ezért is a pásztorok voltak az elsők, akik megláthatták az újszülött Jézust.

Kain földműves volt. Jellemzően nem ment új területekre, hanem a saját földjén tevékenykedett, szántott, vetett, aratott. Körbe-körbe járkált mindig ugyanazon a földön, amit már eleve jól ismert.

Ez jól szimbolizálja a két szereplő lelkivilágát, gondolkodási rendszerét. Ábel nyitott volt, és kereste az új lehetőségeket. Kain viszont csak saját maga körül forgott, ugyanazokat a köröket rótta. Nem tudott kitörni a mókuskerékből, becsavarodott.